Ieri sera Silvy ha voluto provare l’amaca … per fortuna è magrolina!

Di Ste